Codzienne

Wspólne treningi odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty, w niedziele najbardziej doświadczeni zawodnicy trenują indywidualnie. Naturalnie początkujący zawodnicy nie odbywają treningu każdego dnia – natężenie spotkań zwiększa się stopniowo, adekwatnie do możliwości młodego sportowca.

Zależnie od okresu w sezonie, kładziony różnie kładzione są akcenty – jest czas, kiedy większość treningów wykonujemy w parkach, kiedy poprawiamy naszą wytrzymałość, a w innym okresie większy nacisk kładziony jest na sprawność szybkościową, wtedy korzystamy z bieżni.

Jeśli chcesz się z nami spotkać podczas treningu, to zapraszamy! Najlepiej jednak wcześniej zadzwonić do trenera Mataczyńskiego (693 820 128) lub trenera Gajewskiego (693 102 634) i zapytać, gdzie w danym dniu można nas spotkać.